Poniżej można się zapoznać z propozycjami zmian w statucie zaproponowanych przez Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej, prof. dr ha. Piotra Trzonkowskiego.