Pliki do pobrania

Składki członkowskie

Wysokość składki członkowskiej PTIDiK wynosi 40 zł dla Członków do 35. roku życia oraz 80 zł dla Członków po 35. roku życia.
Składkę należy wpłacać do dnia 31.04.2019 na konto Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej:
52 1090 2688 0000 0001 3186 7007 Bank Zachodni WBK.