Konferencja Polskiej Grupy Roboczej ds. Pierwotnych Niedoborów Odporności - 20.04.2024 - udział bezpłatny

Zachęcamy Państwa do udziału w Konferencji Polskiej Grupy Roboczej ds. Pierwotnych Niedoborów Odporności - odbywającej się już w tą sobotę tj. 20.04.24. 

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne, wymagana  jest jedynie rejestracja poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: oddzial.immunologia@ipczd.pl

Organizatorzy proszą aby w treści maila zawrzeć następujące informacje: imię, nazwisko, adres e-mail, firmę.

Szczegółowy plan konferencji znajduje się poniżej.

W imieniu Zarządu Głównego PTIDiK serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu.ObwieszczenieW dniu 19.03.2024 o godzinie 15:00 za pośrednictwem platformy MS Teams odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej.

 
Program Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej
19. 03. 2024, godz.
15.00

1. Otwarcie Walnego Zebrania
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania
3. Wybór Sekretarza Walnego Zebrania, Komisji Mandatowej, Komisji Skrutacyjnej
4. Stwierdzenie ważności zebrania przez Komisję Mandatową
5. Głosowanie (jawne) nad przyjęciem programu Walnego Zebrania
6. Głosowanie (jawne) nad Uchwałą Walnego Zgromadzenia w sprawie wprowadzenia zmiany w statucie dotyczącej zmiany miasta stanowiącego siedzibę Towarzystwa.
7. Wolne głosy i wnioski
8. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków PTIDiK


ObwieszczenieW dniu 21.12.2023 o godzinie 15:00 odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej.

Podczas  Walnego Zebrania Członków PTIDiK, omówiono szereg istotnych kwestii dotyczących działalności i przyszłości Towarzystwa. Wśród podjętych decyzji znalazły się m.in. zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego. Ponadto na Walnym Zgromadzeniu dokonano wyboru nowych członków Zarządu PTIDiK w składzie: 

Prezes 

Prof. dr hab. Ewelina Grywalska

Prezes Elekt 

Prof. dr hab. Paulina Niedźwiedzka-Rystwej

Wiceprezesi

Prof. dr hab. Barbara Bałan

Prof. dr hab. Krzysztof Bryniarski

Członkowie

Prof. dr hab. Urszula Demkow

Prof. dr hab. Andrzej K. Siwicki

Prof. dr hab. Jarosław Baran

Sekretarz 

Dr Sebastian Mertowski

Skarbnik 

Prof. dr hab. Monika Lejman

Komisja Rewizyjna

Dr hab. Wioletta Ratajczak-Wrona

Prof. dr hab. Zenon Czuba

Dr Sławomir Lewicki

Redaktor Naczelny CEJI 

Prof. dr hab. Andrzej Eljaszewicz

Więcej informacji dotyczących wyników głosowania, jak również szczegółowe ustalenia dostępne są w pełnym protokole zebrania dostępnym w poniższym linkuProtokół Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej 
Obwieszczenie

W dniu 21.12.2023 o godzinie 15:00 odbędzie się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej.

Program Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej
21. 12. 2023, godz. 15.00

1. Otwarcie Walnego Zebrania

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania

3. Wybór Sekretarza Walnego Zebrania, Komisji Mandatowej, Komisji Skrutacyjnej

4. Stwierdzenie ważności zebrania przez Komisję Mandatową

5. Głosowanie (jawne) nad przyjęciem programu Walnego Zebrania

6. Sprawozdanie Sekretarza PTIDiK – referuje prof. P. Niedźwiedzka-Rystwej

7. Sprawozdanie Prezesa ZG PTIDiK – referuje prof. M. Kurpisz

8. Dyskusja i głosowanie nad przedstawionymi sprawozdaniami

9. Sprawozdanie Skarbnika ZG PTIDiK – referuje dr M. Kamieniczna

10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – referuje doc. A. Eljaszewicz

11. Dyskusja i głosowanie nad przyjęciem sprawozdań

12. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującego ZG PTIDiK

13. Propozycja spec-uchwały, subkonto dla Międzynarodowej Szkoły Immunologii, Białystok, 2024 (prof. M. Kurpisz i dr M. Kamieniczna)

14. Wybór Prezesa-Elekta ZG PTIDiK

15. Wybór Sekretarza i Skarbnika ZG PTIDiK (gabinet Prezesa)

16. Wybór 5 członków ZG PTIDiK

17. Wybór Głównej Komisji Rewizyjnej (3 osoby)

18. Sprawozdanie Redaktora Naczelnego CEJI – referuje prof. Urszula Demkow

19. Dyskusja i głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Redaktora Naczelnego CEJI

20. Kandydatura i wybór Naczelnego Redaktora CEJI

21. Informacja Komitetu Organizacyjnego VXIII Kongresu PTIDiK – referuje prof. M . Moniuszko

22. Wolne głosy i wnioski

23. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków PTIDiKzałączniki:
Sprawozdanie Prezesa PTIDiK - prof. dr hab. Maciej Kurpisz
Sprawozdanie Sekretarza PTIDiK - dr hab. Paulina Niedźwiedzkiej-Rystwej, prof. US


I Edition of the School of Immunology
"50 Shades of Immunology"


50 SHADES OF IMMUNOLOGY - is a School of Immunology organised by the Polish Society of Fundamental and Clinical Immunology, which will take place from 18-21 May 2024 in the picturesque city of Białystok. 

The School of Immunology is a continuation of the renowned Congress of Immunology that precedes it. This prestigious event brings together leading specialists and immunology enthusiasts, creating a unique scientific environment to deepen knowledge and exchange experiences. 

33 distinguished figures in the field of immunology who will share the latest scientific developments.
Limited number of participants - only 50 available, ensuring intense interaction and the opportunity for direct dialogue with the experts. An extensive programme over 4 days, including 9 unique thematic sessions. 

Join our unique group and expand your knowledge, make new contacts and get inspired in the company of the most prominent scholars in the field of immunology. 

You are warmly invited!


It is our pleasure to invite you to the 1st EFIS Forum on Innate Immunity in Sterile Inflammation, Autoimmunity, and their Resolution which will be held on June 24-26, 2024 at the Novotel Poznan Centrum Hotel, Poznan, Poland.

Innate Immune cells and mediators are essential effectors in long-lasting pathologies, such as autoimmunity, metabolic disorders, vascular diseases, and cancer, as well as normal physiological processes like wound repair and resolution of inflammation. In recent years, it has become evident that innate myeloid and lymphoid cells also play key roles in maintaining the homeostasis of the host and that their development and tissue-specific properties are more intricate than initially appreciated.

The EFIS Study Group on Innate Immunity in Sterile Inflammation, Autoimmunity and their Resolution (iiSIAR) will inaugurate its PI meetings in the 1st Forum to be held in Poznan. This gathering aims to form a European network of innate immunologists working on sterile inflammation, autoimmunity, and cancer that will maximize the use of resources, exchange research ideas, train young scientists as experts in innate inflammation and its resolution, initiate collaborative research, enhance translatability of innovative science, and establish large research groups that will apply for funding by the European Union.

The program will comprise oral presentations and will foresee ample time for social interactions and the exchange of data and ideas. The major Topics covered by the 1st forum will be
 • Novel Effectors in Innate Immune Cells
 • Innate immunity in sterile inflammation
 • Innate immunity in autoimmunity
 • Innate immunity in the resolution of immune and tissue responses
Abstract submission is open for independent group leaders at Abstract Submission, while registration is also open for students and postdoctoral trainees at Registration. Oral presentations will be selected by the organizing committee. Presentation of unpublished results will be highly appreciated. Please note that attendance will be limited to 200 seats, so early registration is encouraged. Information regarding Hotel accommodation will be provided to registered participants later.

We trust you will share our excitement about the exceptional scientific opportunity and venue. We cordially invite you to this unique conference and look forward to greeting you in Poznan.

The organizing committee
 • Prof. Maciej Kurpisz (Poland)
 • Prof. Amiram Ariel (Israel)
 • Prof. Jo Van Ginderachter (Belgium)
 • Prof. Sylvaine You (France)
 • Prof. Ari Waisman (Germany)

Szanowni Państwo

Miło nam poinformować, że Pan dr Mieszko Wilk z Zakładu Immunologii Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ, został laureatem nagrody EFIS Eastern Star Awards za 2023 rok - oficjalne ogłoszenie o przyznaniu nagrody pod adresem: https://www.efis.org/home.html#anc812

KONFERENCJA ,,IMMUNOLOGIA ROZRODU”
Konferencja online 17-18 marzec 2023
http://www.procreatio.pl/

Program Konferencji (program może ulec zmianie)

IUIS 2023 Congress

The IUIS Congress is the world’s leading conference in the field of immunology. It brings together more than 5,000 immunologists from universities, health providers, independent research organisations and industry. IUIS 2023 Congress, Cape Town, South Africa, 27 November-2 December, promises to be a landmark occasion for Africa and the global immunology community. This will be the first time such a meeting will be held in Africa and is also the first such meeting after the start of the COVID-19 pandemic. The Congress is hosted by the IUIS, the Federation of African Immunological Societies (FAIS), and the South African Immunology Society (SAIS). The theme of IUIS 2023 will be “Turning Discoveries into Treatments” and we hope to leverage the connectivity between human health and basic immunology – in South Africa, Africa, and globally.

You can look forward to 5 days of enhanced scientific exchange, including Lectures by world-renowned experts: 

 • Nobel Laureate Emmanuelle Charpentier
 • Nobel Laureate James P.  Allison    
 • Judith Allen
 • Yasmine Belkaid
 • Vishva Dixit
 • Chen Dong
 • Henrique Vaiga Fernandez
 • Vaiga Fernandez
 • Alain Fischer
 • Ricardo Gazzinelli
 • Sara Gilbert
 • Bruce Walker
 • Shannon Turley
 • Arlene Sharpe
 • Fiona Powrie
 • Luke O'Neill
 • Federica Sallusto
 • Michel Nussenzweig
 • Thumbi Ndung'u
 • Henri Mwandumba
 • Sharon Lewin
 • Laurie Glimcher

More information about Session Formats, Topics and already confirmed speakers to date can be found here.

Key Figures:

 • Over 5,000 immunologists from 70 countries
 • 5 days of scientific exchange
 • 150 Scientific Sessions (12 Keynote, 13 Plenary, 50 Symposia, and 10 Debate)
 • 4,000 Abstracts
 • 500 Oral Presentations
 • 2,300 Posters

Key Topics:

 • ADAPTIVE IMMUNOLOGY
 • INNATE IMMUNOLOGY
 • IMMUNOLOGY and DISEASES
 • INTERVENTIONS 

Abstract Submission opens January 2023

Early Registration opens January 2023

 

Clive Gray, Congress President

Rita Carsetti, Congress Vice President

Henry Mwandumba, Congress Vice President

Mark Davis, Chair of the Scientific Committee

Miriam Merad, IUIS Vice President and Co-Chair of the Scientific Committee

Siamon Gordon, Congress Patron

 

About IUIS: 

The International Union of Immunological Societies (IUIS) is an umbrella organization for many of the regional and national societies of immunology throughout the world, whose vision is Immunology without Borders. Our mission is to promote immunology, unite the global immunological community, create a global network of expertise and research, empower members to make significant differences, identify and address inequalities, raise awareness of key issues in immunology and contribute to global health.

 

IUIS EXECUTIVE COMMITTEE

 • Faith Osier, President, United Kingdom
 • Miriam Merad, Vice-President, USA
 • Roslyn Kemp, Secretary-General, New Zealand
 • Michael J.H. Ratcliffe, Treasurer, Canada
 • Alberto Mantovani, Past President, Italy

 

IUIS REGULAR MEMBERS AND REGIONAL FEDERATIONS

 • 4 Regional Federations
 • 87 National Member Societies
 • 3 Associated Members Societies
 • +60,000 immunologists worldwide
 • 14 immunology related Nobel-Prizes WinnersSzanowni Państwo

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż 12 września zmarł Pan Profesor Marek Zembala, prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum (1999-2005), prodziekan Wydziału Lekarskiego ds. nauki (1984-87), kierownik Katedry Immunologii Klinicznej i Transplantologii Polsko-Amerykańskiego Instytutu Pediatrii w latach 1980-2010, długoletni kierownik Zakładu Immunologii Klinicznej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, członek rzeczywisty PAN i PAU.

 

Prof. dr hab. n. med. Marek Zembala urodził się 1 stycznia 1940 r. w Michałowicach. W 1963 r. ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie. W roku 1968 uzyskał stopień doktora nauk medycznych, trzy lata później tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie immunologii, a w 1980 – profesora.

 

Profesor Marek Zembala był jednym z twórców immunologii klinicznej w Polsce. Kierował pierwszym ośrodkiem diagnostyki chorób immunologicznych, w tym niedoborów odporności, u dzieci. Był inicjatorem powstania specjalizacji lekarskiej w dziedzinie immunologii klinicznej. Jednocześnie był autorytetem naukowym w zakresie badań nad monocytami krwi, ich funkcjami immunoregulacyjnymi i aktywnością przeciwnowotworową. Profesor Zembala był autorem ponad 300 prac naukowych publikowanych w renomowanych międzynarodowych czasopismach naukowych, podręczników akademickich w dziedzinie immunologii klinicznej i redaktorem wydawnictw książkowych dotyczących patofizjologii monocytów oraz interakcji układu odpornościowego z komórkami nowotworowymi.

 

Za swoja działalność był wielokrotnie nagradzany odznaczeniami państwowymi i akademickimi, otrzymał m.in. Nagrodę im. J. Śniadeckiego PAN (1979), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1985), Nagrodę Collegium Internationale Chirurgiae Digestive (1986), Nagrodę „Gloria Medicinae” (1995), Nagrodę „Oncology Award” (1996), Nagrodę European Society of Surgery (1999), Nagrodę Prezesa Rady Ministrów (2000), Nagrodę Ministra Zdrowia (2003, 2005), Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej (2005), Laur Jagielloński (2003), Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (2004), Medal Komisji Edukacji Narodowej (2005) oraz doktorat honoris causa Uniwersytetu Montpellier (2009).

 

W osobie Pana Profesora Marka Zembali żegnamy doświadczonego nauczyciela akademickiego i wychowawcę wielu pokoleń studentów medycyny, lekarzy oraz Mentora licznych pracowników nauki.


Pogrzeb odbędzie się 16. bm na Cmentarzu Batowice w Krakowie o godz. 12.20. Cześć jego pamięci!!  

ESID 2022

ESID 2022
20th Biennial Meeting of The European Society for Immunodeficiencies
12-15 October 2022
Gothenburg, Sweden
The deadline for late-breaking abstract submission is 23 August 2022. Don’t miss the chance to showcase your valuable research at ESID 2022!

ESID 2022 offers an international stage for everyone interested in the immunodeficiency field and we would love to have you with us.        

The Meeting will provide a high-quality scientific programme with a mixture of plenary sessions, parallel sessions, industry symposia and much more. We strive to offer you a diverse programme so that you can hear the latest science from all disciplines of primary immunodeficiency.

Following the live Meeting, the content will also be accessible online.
See you in October!
https://esidmeeting.org/Prishtina International Summer University Course on Basic & Clinical Immunology

BASIC & CLINICAL IMMUNOLOGY Course - 4 ECTS
Prishtina International Summer University - 12-22 July 2022
FREE for citizens of Balkan countries (Non-EU).
Registration fee for Eu citizens = 100 Eu
Enrollment: https://unvp.uni-pr.edu/
Deadline: 4 June 2022
Contact: pisu@uni-pr.edu

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata na stanowisko: Postdoctoral Researcher

Liczba stanowisk: 1

Miejsce wykonywania pracy: Pracownia Biologii Molekularnej Błony Komórkowej

Dziedzina nauki: immunologia, biologia komórki

Profil zawodowy badacza (R1-R4): R2

Typ i rodzaj konkursu: NCN Opus20 „Mechanizmy kontrolujące endocytozę CD14 jako regulatory odpowiedzi zapalnej makrofagów”.


Więcej informacji na stronie: 
https://www.nencki.edu.pl/pl/job/instytut-biologii-doswiadczalnej-im-m-nenckiego-pan-poszukuje-kandy...


EFIS ON TOUR

March 25, 2022
13:00 – 18:30 (CET)
Radisson Blu Sobieski Hotel - Plac Zawiszy 1, 02-025 Warsaw
and
Via Zoom (Meeting ID:849 5411 0049)
Co-Chairs
Maciej Kurpisz – Andreas Radbruch


V ZJEZD NAUKOWY POLSKIEGO TOWARZYSTWA BIOLOGII MEDYCZNEJ

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do udziału w
V ZJEŹDZIE NAUKOWYM POLSKIEGO TOWARZYSTWA BIOLOGII MEDYCZNEJ

„Biologia-Medycyna-Terapia”
który odbędzie się w:
Centrum Transferu Wiedzy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana
Pawła II w Lublinie w dniach: 15-17.09.2022 r.


PROGRAM KONFERENCJI PRZEWIDUJE:


ZGŁOSZENIA UDZIAŁU w konferencji prosimy dokonać w terminie do
30 kwietnia 2022 r. za pomocą formularza elektronicznego dostępnego na
stronie internetowej: https://kul.pl/biologia-medycyna-terapia-2022

OPŁATY KONFERENCYJNE
900,00 PLN – opłata pełna dla standardowych uczestników


Udział w sesjach i warsztatach, ognisko integracyjne, uroczysta

kolacja, materiały konferencyjne, certyfikat uczestnictwa.

750,00 PLN - opłata pełna dla uczestników będących

członkami PTBMed lub/i PTIDiK

Udział w sesjach i warsztatach, ognisko integracyjne, uroczysta
kolacja, materiały konferencyjne, certyfikat uczestnictwa.

300,00 PLN – opłata pełna dla studentów i doktorantów


Udział w sesjach i warsztatach, ognisko integracyjne, uroczysta
kolacja, materiały konferencyjne, certyfikat uczestnictwa.

500,00 PLN – opłata dla osoby towarzyszącej


Udział w sesjach, ognisko integracyjne, uroczysta kolacja. (Dla
uczestnika tylko 1 osoba towarzysząca).

200,00 PLN – opłata za uczestnictwo on-line


Opłatę konferencyjną należy wpłacić na konto:
68 1020 1042 0000 8102 0312 3098

Jako tytuł wpłaty należy podać: Lublin 2022, Imię i Nazwisko
Właścicielem konta jest:
Polskie Towarzystwo Biologii Medycznej

Organizatorzy nie zapewniają noclegu. Proponowana baza noclegowa
dostępna jest na stronie: https://www.kul.pl/oplaty,110669.html

WAŻNE TERMINY

Zgłoszenie uczestnictwa przez elektroniczny formularz dostępny pod adresem https://www.kul.pl/rejestracja,110668.html [1] do 30 kwietnia 2022 r.
Przesłanie streszczeń wystąpień konferencyjnych na adres e-mail konferencji bmt2022@kul.pl do 15 czerwca 2022 r.
Wniesienie opłaty konferencyjnej do 15 czerwca 2022 r.

Komunikat III, zostanie wysłany w maju 2022 r. do wszystkich osób,
które prześlą zgłoszenie uczestnictwa.

DANE KONTAKTOWE
WSZELKIE INFORMACJE O KONFERENCJI BĘDĄ ZAMIESZCZANE NA STRONIE
INTERNETOWEJ HTTPS://KUL.PL/BIOLOGIA-MEDYCYNA-TERAPIA-2022 [2]

ADRES E-MAIL KONFERENCJI: BMT2022@KUL.PL
  TELEFON: (081) 445 46 67

INSTYTUT NAUK O ZDROWIU
KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II
UL. KONSTANTYNÓW 1F, 20-708 LUBLIN

_(z dopiskiem konferencja Biologia Medycyna Terapia 2022)_

PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW
Streszczenia wszystkich wykładów, doniesień oraz plakatów należy
przysłać zarówno w języku polskim jak i angielskim na adres e-mail
konferencji bmt2022@kul.pl do 15 czerwca 2022 r.

1.     Streszczenie w języku polskim na maksymalnie jedną stronę
formatu A4, czcionka Times New Roman 12, margines z każdej strony 2,5
cm, odstęp 1,5 wiersza, tytuł pogrubiony, nazwiska i adres instytucji
kursywą (Załącznik 1).

2.   Streszczenie w języku angielskim na maksymalnie jedną stronę
formatu A4, czcionka Times New Roman 12, margines z każdej strony 2,5
cm, odstęp 1,5 wiersza, tytuł pogrubiony, nazwiska i adres instytucji
kursywą (Załącznik 2).

Do zobaczenia w Lublinie!

UWAGA!

W imieniu Prezesa PTIDIK Prof. dr hab. Macieja Kurpisza zapraszamy
na nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa w dniu 17 grudnia
2021 roku o godzinie 15.00 (szczegóły dołączenia do spotkania zostaną
podane w późniejszym terminie).

Porządek Zebrania:
1) Wybór Przewodniczącego Zebrania
2) Wybór Sekretarza Zebrania
3) Wybór Komisji Mandatowej
4) Wybór Komisji Skrutacyjnej
5) Uchwalenie zmian do Statutu PTIDiK
6) Informacja Prezesa o bieżącej działalności Zarządu/Towarzystwa
7) Dyskusja - wolne głosy i wnioski


Virtual ECI 2021: Opening Doors to the World of Immunology

Earlier this year, the European Congress of Immunology (ECI) 2021 Steering Committee, in unison with the EFIS Board, decided to hold the ECI2021 (September 1-4) as a fully virtual meeting in view of the still ongoing pandemic and the many travel restrictions in place. It is fair to say that the run-up to the ECI2021 was anything but easy for the organizing teams. The EFIS Board would like to thank those involved in the organization of the congress, in particular the Congress President, Günnur Deniz and her team for their incredible hard work. The scientific program committee brought together a stimulating 4-day program, attracting approximately 2000 registrations, which incorporated EFIS Study Groups, EFIS Task Forces, and young EFIS into the scientific program for the first time. Be sure to check out these and all the other sessions available on demand for the rest of the year. To find out more about the ECI and how EFIS supports the European immunology community, check out www.efis.org and sign up for the NewsFlash at https://www.efis.org/get-the-efis-newsletter/efis-newsletter.html to receive regular updates from EFIS.

EDU Committee
Immuno-Tunisia 2021

IUIS-FAIS-STI are co-organizing an IUIS affiliated advanced immunology course focused on immune dysregulations and infection scheduled for December 6-10, 2021. The course will be facilitated in a hybrid manner, onsite (Hammamet, Tunisia) for Tunisian participants and virtual for international participants
Course aims and objectives:
 • To delineate the cellular and molecular mechanisms of immune responses to infections.
 • To discuss the strategies developed by pathogens to evade immune responses.
 • To learn from the models of Inborn errors of immunity the critical pathways involved in genetic susceptibility to infections.
 • To get acquainted with the contribution of the infectious agents to the emergence of cancers and autoimmune diseases
 • To address the development of new vaccines and innovative therapeutic strategies in light of the interactions between the immune system and microorganisms.
Applications for the 5-day course are open (APPLY HERE) to MSc and PhD students, post-doctoral fellows, physicians, and scientists in the early stages of their careers who are interested in the research or applied aspects of this topic.
DEADLINE: October 1, 2021

GEC Committee

On the occasion of the Day of Immunology on April 29, IUIS and its Gender Equality Committee (GEC) proudly announce the “Menarini Prize for Outstanding Woman Immunologist” established thanks to the forward-looking vision and generous support of the Menarini Group.
The USD 40,000 prize will be awarded for the first time at the 18th International Congress of Immunology (IUIS 2023) in Cape Town, South Africa and at future IUIS congresses thereafter. This award is the first and only IUIS prize that specifically recognizes women immunologists and their outstanding research accomplishments. Rules for nominations and selection of awardees are described below.
Rules for Nomination and Selection of Winners
The IUIS Gender Equality Committee (GEC) has formed a Nomination Committee (NC) composed of 101 outstanding immunologists. The IUIS commitment to equality and diversity across the divides of race, age, national origin or social status is reflected to the extent possible in the composition of the NC.
Each member of the NC is responsible for collecting one nomination consisting of the following:
 • A nomination letter
 • CV of the nominee
 • List of up to ten publications  
 • One page summary of the nominee’s research accomplishments
Female members of the NC may self-nominate, in which case they must submit two letters of support for their nomination from two other members of the Nomination Committee.
The Selection Committee (SC) composed of 12 outstanding immunologists, including the Past Chair of the GEC Committee, is formed for a three-year term (current term is 2020-2023). Members of the SC are collectively responsible for selecting three candidates from the nominations received. The GEC Committee and the IUIS President will identify the winner from the shortlist.
The deadline for submission of the nominations has been postponed is January 1, 2023, due to the change of the date of the 18th International Congress of Immunology to December 2023.
The nomination should be sent to info@iuis.org and paola.castagnoli@gmail.com.
The list of the Nomination Committee members of the Menarini Prize for Outstanding Woman Immunologist is published on the IUIS website / GEC Committee.
Thank you for your support in advertising this award within your Society of Immunology.

IUIS Congress postponed to 2023

Given the COVID-19 situation in South Africa, IUIS has come to the reluctant conclusion that it has become necessary to postpone the IUIS 2022 Congress until 2023. We are committed to hosting the Congress in Cape Town and looks forward to welcoming immunologists from around the world on the new dates: 27 November 27 to December 2, 2023.
 
The International Congress of Immunology (IUIS) is the world’s leading conference in the field of immunology. It assembles immunologists from industry, university, health providers, and independent research organisations. IUIS 2023 aims to significantly extend the knowledge of all delegates – from those who are in the early stages of their career to globally renowned key opinion leaders.
 
We are looking forward to welcoming you in 2023!

RAPORT WYDARZENIA
XVII Congress of the Polish Society of Experimental and Clinical Immunology

 

ESID 2021 Online Symposium

27-29 September 2021 

ESID 2021 will offer you an excellent scientific programme with a variety of topics around secondary immunodeficiencies: Complement-Directed Therapies, B/Plasma Cell Depleting Therapies, Cytokine Directed and JAK-Inhibitors Therapies and Secondary Immunodeficiencies & COVID-19.

Join the ESID 2021 Online Symposium online, 27-29 September 2021 to exchange ideas and expertise in the treatment and management of secondary immunodeficiencies with colleagues from different specialities.


Key dates:

Deadline to submit an abstract for e-poster viewing: 24 August 2021

Early bird registration deadline: 13 July 2021

Learn more here - https://2021.esidmeeting.org/

Advertisement

The title of the project: The dark side of endotoxin tolerance: increased susceptibility to cancer. The project financed by Polish National Science Centre. Grant: Preludium Bis 2 No. 2020/39/O/NZ5/00915, (leader dr. hab. Sylwia Wrotek, Department of Immunology, Nicolaus Copernicus University, Torun, Poland).

Free 4- year PhD program in Poland at N. Copernicus University including 3 months internship in England. The position starts on October 1, 2021

General aim of the project

The general purpose of this PhD program is further exploration of prior remarkable lack of fever in patients who were diagnosed with cancer later on. In this project the relation between endotoxin tolerance (ET) and cancer development will be investigated in vitro and using mouse model. 

Requirments

Masters in biology, biotechnology or similar studies – copy of diploma.

Academic level of English is a must. The whole program will be conducted in English. Knowledge of polish language is not necessary.

The most important procedures in this project are enumerated below. Experience in these methods is welcomed: co-cultures of cancer cells and immune cells, formation of 3D cells spheroids, invasion of cancer cells out of a spheroid, MTT viability test, wound healing assay, mice model of breast cancer, mice model of ET, measuring of body temperature and motor activity (Biotelemetry), determining of M1/M2 phentotype of monocytes/macrophages using flow cytometry, reactive oxygen species analysis with flow cytometry, qRT-PCR, Western blot, Elisa.

Experience in cell culture is mandatory! The skill to formate spheroids will be appreciated.

Student obligations

Stay with the program of “Academia Copernicana” PhD study. Complete the required course working with animals and any other course in compliance with the research. Passing the required oral exams. Develop and validate the molecular/cellular tools for the study. Develop a cancer model and ET model in mice and in cell cultures. Conduct in vitro and in vivo experiments to determine whether ET facilitate cancer development and whether probiotics can diminish ET.

Three months internship in England. The Ph.D. student is obliged to apply for funding for the fellowship at the College of Medicine and Health University of Exeter (UK) in the competition carried out by the Polish National Agency for Academic Exchange (NAWA) during his/her doctoral period at Doctoral school.

Additional information

The scholarship is guaranteed to cover lodging, daily expenses and tuition. We offer 5 000 PLN per month stipend to the month in which the mid-term evaluation of the doctoral student at the doctoral school is carried out, 6 000 PLN per month stipend after the month in which the mid-term evaluation of the doctoral student at the doctoral school is carried out. The position is for 48 months.

Candidates should send their CV and motivation letter (via email) to Bartosz Maciejewski BEng: bartosz.maciejewski@umk.pl

Deadline: 9 July 2021

Szanowni Państwo,

w związku ze zbliżającym się

XVII Zjazdem PTIDiK w dn. 27-29 maja 2021r.

przypominamy o możliwości rejestracji i zgłaszaniu abstraktów,

termin został przedłużony do 9 maja 2021r.


Prosimy o zgłaszanie abstraktów za pośrednictwem
strony głównej: www.ptidik2021-bialystok.pl, w zakładce „Abstract submission


Dear Polish Society for Fundamental and Clinical Immunology,

I am writing to you on behalf of the Clinical Working Party of the European Society of Immunodeficiencies about the Multidisciplinary Symposium on the Immunological Consequences of Targeted Immune Therapies (ESID 2021), which will take place online on 27-29 September 2021.

Secondary immunodeficiencies have become more and more common and widespread as they develop in the course of numerous diseases and result from a variety of therapeutic conditions. Therefore, we believe advancing science is now more important than ever.

We would highly appreciate it if you help us spread the word about ESID 2021 and we would like to engage you in a promotional exchange.

Please let me know if it would be possible to:

Add ESID 2021 and the Symposium banner to the list of related events/event calendar on your website

Share information about the Symposium through e-mail/newsletter

Publish digital flyers/adverts on your website, app, or virtual platform

We would be happy to reciprocate.

Below you will find a sample text which you can distribute freely.

I am at your disposal for any queries or to provide additional materials you may require.

Thank you in advance for your kind assistance.

 

Kind regards,

Aleksandra Zlatilova

ESID 2021 Online Symposium Marketing Coordinato

Członkowie PTIDiK promują immunologię w mediach. 

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem.
https://poznan.tvp.pl/53562683/29042021-godz1830


2021 International Day of Immunology

Dear Colleagues and Friends,

Join IUIS President Faith Osier and EFIS President Andreas Radbruch in celebrating the Day of Immunology 2021 as they host this live webinar on April 29 (3-6 p.m. CET).

Featuring talks by Özlem Türeci, Davide Corti, Shane Crotty, Laurence Zitvogel, and a special opening message from Anthony Fauci, a panel discussion among internationally acclaimed experts in immunology, virology, vaccinology and public health, moderated by editors from European Journal of Immunology, Nature Medicine, Science and Bhekisisa, will round off the event.


Inborn errors of type I IFN immunity in patients with life-threatening COVID -19

Dear Colleagues and Friends,
After a successful start of the IUIS second Webinar Series: Immunology without Borders, we are happy to announce the next live webinar on “Inborn errors of type I IFN immunity in patients with life-threatening COVID-19” with Qian Zhang on April 19!
IUIS collaborates with Frontiers & immunopaedia, on a series of biweekly, expert commentaries and scientific webinars. Keep an eye open for the upcoming announcements, or check here to see the upcoming events!

We look forward to seeing you at our next live webinar!


Zapraszamy na wirtualną
12th International Conference of Contemporary Oncology,
która odbędzie się w dniach 17-20 marca 2021 r.

12th International Conference of Contemporary Oncology to wyjątkowe spotkanie specjalistów prowadzących unikatowe badania w dziedzinie onkologii.
Wiodący temat badawczy brzmi „Przełomy w zrozumieniu i leczeniu raka”.

Bieżący program dotyczy ostatnich osiągnięć w lepszym zrozumieniu biologii i terapii raka. Zaprosiliśmy światowej sławy prelegentów z różnych krajów oraz czołowych polskich badaczy onkologów i onkologów - zachęca do udziału w spotkaniu przewodniczący komitetu naukowego prof. dr hab. Andrzej Mackiewicz.

Zobacz całe zaproszenie prof. dr. hab. Andrzeja Mackiewicza
https://vimeo.com/521417537/9f2dbef06e

Zobacz program szczegółowy:

Zarejestruj się bezpłatnie na transmisję online lub wykup miesięczny dostęp do materiałów z konferencji, które będzie można obejrzeć przez 30 dni po zakończeniu wydarzenia (materiały konferencyjne nie będą tłumaczone).Stanowisko PTIDiK w sprawie szczepień ochronnych przeciwko COVID-19

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej akceptuje i wspiera Stanowisko Komitetu Immunologii i Etiologii Zakażeń Człowieka Polskiej Akademii Nauk w sprawie szczepień ochronnych przeciwko COVID-19. ZG PTIDiK uważa, że wszelkie merytoryczne i profesjonalne apele i procedury w/s szczepień polskiego społeczeństwa przeciw wirusowi pandemicznemu SARS-Cov-2 zasługują na najwyższe uznanie i wsparcie a ich celem jest polepszenie zdrowotności polskiego społeczeństwa. Proszę zauważyć, że Stanowisko jest wypracowane jako społeczne, wg formuły non-profit, oddziaływanie na pracowników służby zdrowia jak i całą opinię publiczną. Poniżej prezentuje pełny tekst Stanowiska.

Prezes PTIDiK
Maciej Kurpisz


Szanowni Państwo

Informujemy, że na stronie internetowej EFIS znajduje się wniosek do prestiżowej nagrody EFIS-EJI Ita Askonas Prize, przyznawanej naukowczyni – liderce grupy badawczej prowadzącej niezależne laboratorium immunologiczne nie krócej niż 4 i nie dłużej niż 8 lat. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo pod linkiem: https://www.efis.org/efis-support/awards/efis-eji-ita-askonas-award/efis-eji-ita-askonas-award.html?nav=true

Termin składania wniosków mija 15 maja 2021.  WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW TOWARZYSTWA


Szanowni PaństwoWalne Zebranie Członków Towarzystwa  odbędzie się 25 listopada 2020 roku o godzinie 15.30.

Posiedzenie władz towarzystwa, zgodnie ustawą o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 z dnia 16 kwietnia 2020 r., odbędzie się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 


Uwaga! To już 23 czerwca (wtorek) o 18.30!

Zapraszamy na webinarium  „Immunologia w dobie COVID-19” (część 1.)

pod patronatem  

Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej


część 2. - 26 czerwca (piątek) o 18.30


Program oraz link do webinarium pod adresem:

https://medipage.pl/pl/i/WEBINAR-Immunologia-w-dobie-COVID-19/67


organizator: Medipage, Med-Media

sponsorzy: Alab, CSL Behring, MPW Med. Instruments, Olympus PolskaSerdecznie zapraszamy wszystkich Członków Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej!


Szanowni Państwo,

Poniżej można zapoznać się z apelem Komitetu Biotechnologii PAN skierowanym do władz o nie wspieranie „leczenia COVID komórkami macierzystymi”. Osoby, które chcą poprzeć apel, mogą to zrobić pod tym linkiem: 

https://www.petycjeonline.com/protest_przeciw_szkodliwemu_rozbudzaniu_nadziei_na_leczenie_covid-19_komorkami_macierzystymi


ATTENTION!


Dear Friends and Colleagues from Polish and International Immunological Community,

 

Facing an unprecedented situation of COVID-19 pandemics, both the Board of our Society, as well as the Organizing Committee of the XVII Congress feel that the only prudent and rational (albeit very difficult) decision is to cancel it. At the same time, barring a currently unpredictable development of the epidemiological situation, we plan to organize the Congress next year, on May 27-29th, 2021.

 

We would like to express our heartful thanks to all of You who actively participated at the organization of our Congress, those who declared participation at our event as lecturers and presenting authors, and of course to the sponsors, who declared so needed help. We dearly hope that your interest in participation at the XVII Congress of Polish Society for Fundamental and Clinical Immunology will not wane and that we will all meet in beautiful town of Bialystok next year.

 

Professor Jacek M. Witkowski, MD, PhD, DSc

President of the Polish Society forFundamental and Clinical Immunology

Head, Department of Physiopathology

Medical University of Gdańsk

 

Professor Ewa Jabłońska

Head, Department of Immunology

Medical University of Białystok

 

Professor Marcin Moniuszko

Head, Department of Regenerative Medicine and Immune Regulation

Medical University of Białystok


UWAGA!


Drodzy Przyjaciele i Koledzy z Polskiej i Międzynarodowej Wspólnoty Immunologicznej,

 

W obliczu bezprecedensowej sytuacji pandemii COVID-19, zarówno Zarząd naszego Towarzystwa, jak i Komitet Organizacyjny XVII Kongresu uważają, że jedyną ostrożną i racjonalną (choć bardzo trudną) decyzją jest jego odwołanie. Jednocześnie, o ile pozwoli na to nie dający się obecnie przewidzieć rozwój sytuacji epidemiologicznej, planujemy zorganizować Kongres w przyszłym roku, w dniach 27–29 maja 2021 r.

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy aktywnie uczestniczyli w organizacji naszego Kongresu, tym, którzy zadeklarowali udział w naszym wydarzeniu jako wykładowcy i autorzy, a także sponsorom, którzy zadeklarowali tak potrzebną pomoc. Mamy nadzieję, że Państwa zainteresowanie uczestnictwem w XVII Kongresie Polskiego Towarzystwa Immunologii Podstawowej i Klinicznej nie wygaśnie i że wszyscy spotkamy się w pięknym mieście Białymstoku w przyszłym roku.

 

Prof. dr hab. Jacek M. Witkowski

Prezes Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej

Kierownik Katedry i Zakładu Fizjopatologii

Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

 

Prof. dr hab. Ewa Jabłońska

Kierownik Zakładu Immunologii

Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

 

Prof. dr hab. Marcin Moniuszko

Kierownik Zakładu Medycyny Regeneracyjnej i Immunoregulacji

Uniwersytetu Medycznego w BiałymstokuSzanowni Państwo,

Poniżej można się zapoznać z odpowiedzią Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Rzecznika Praw Dziecka na pismo, w którym Prezes w imieniu Towarzystwa wyraził zaniepokojenie rozwojem sytuacji odnośnie obowiązkowych szczepień przeciwko chorobom zakaźnym w Polsce.

RPD 1jpg

RPD 2jpg

RPD 3jpg

RPD 4jpg

MEN 1jpg

MEN 2jpg

MEN 3jpgSzanowni Państwo,

Prezes Zarządu PTIDiK przygotował pismo, w którym w imieniu Towarzystwa wyraził zaniepokojenie rozwojem sytuacji odnośnie obowiązkowych szczepień przeciwko chorobom zakaźnym w Polsce oraz apelował do instytucji rządowych o zaniechanie procedowania obywatelskiego projektu ustawy mającej znieść obowiązek szczepień. Poniżej mogą się Państwo zapoznać z treścią apelu.


APEL


Szanowny Panie Prezydencie,


Komitet Immunologii i Etiologii Zakażeń Człowieka Polskiej Akademii Nauk, a także Polskie Towarzystwo Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej, skupiające najwybitniejszych krajowych uczonych – specjalistów w dziedzinie m.in. nauk o odporności człowieka wobec chorób zakaźnych a także przyczyn tych chorób, wyrażają zaniepokojenie rozwojem sytuacji odnośnie obowiązkowych szczepień przeciwko chorobom zakaźnym w Polsce. Od kilku lat obserwujemy stopniowy, coraz bardziej nasilający się wzrost odsetka populacji, który nie jest zaszczepiony. Według danych opublikowanych przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny w lutym 2018 wynika, że w 2010 roku odnotowano 3437 odmów, w 2011 r. - 4689, w roku 2012 - 5340, w 2013 r. - 7248, w 2014 roku - 12 681, w roku 2015 - 16 689, w 2016 roku - 23 147, zaś w roku 2017 - 30 089. Według tego samego źródła, tylko w pierwszej połowie 2018 roku odnotowano 34 273 odmowy szczepień. Tym samym już w 2017 roku wyszczepialność przeciwko odrze, śwince i różyczce zmniejszyła się w Polsce poniżej 95 proc., czyli progu uznawanego za dolną granicę gwarantującą odporność populacyjną. Niska odporność populacyjna nie zapobiegnie zarażeniu (i w konsekwencji zachorowaniu) osób świadomie niezaszczepionych, osób w podeszłym wieku, które nie były szczepione lub u których wygasła odporność poszczepienna, ale także tych, którzy z powodów zdrowotnych nie mogą być szczepieni i/lub mają w znacznym stopniu obniżoną odporność. Do tej ostatniej grupy należą nie tylko chorzy ze zdiagnozowanymi pierwotnymi niedoborami odporności, których liczba w Polsce wynosi 690 osób (co według ekspertów stanowi 20-30% wszystkich przypadków), ale także m.in. kilka tysięcy dzieci chorujących na nowotwory hematologiczne (białaczki), u których odporność jest obniżona w wyniku chemioterapii, a których zabezpieczenie przed zachorowaniem na choroby zakaźne jest wynikiem istnienia – obecnie zmniejszającej się – odporności populacyjnej. Dalszą przewidywaną konsekwencją, obserwowaną już zresztą w krajach, w których wyszczepialność jest niższa niż w Polsce (np. wyszczepialność przeciwko odrze na Ukrainie czy w Rumunii) może być epidemiczne narastanie częstości klinicznych przypadków chorób zakaźnych i zagrożenie dla zdrowotności Polaków. Przechorowanie odry może doprowadzić do nieodwracalnych powikłań neurologicznych, różyczki - do wad wrodzonych płodu włącznie, a świnki - do męskiej bezpłodności.

Wzrost częstości zaniechania obowiązkowych szczepień w Polsce związany jest m.in. z tzw. ruchami antyszczepionkowymi które, bazując na niezaprzeczalnym fakcie, że szczepionki, jak każde inne substancje wprowadzone do organizmu człowieka, mogą wywołać niepożądane objawy, a także na mieszaninie kłamstw, półprawd i zmyśleń propagowanych w mediach społecznościowych (m.in. zdyskredytowana naukowo już wiele lat temu teoria wiążąca szczepienia z występowaniem autyzmu). Równoczesny brak rzetelnej i dostosowanej do różnych poziomów wiedzy informacji o kluczowej roli szczepień w eliminacji groźnych dla zdrowia i życia chorób zakaźnych, zniechęca  rodziców do szczepienia dzieci.

Problem spadku  wyszczepialności dzieci dotyczy także innych krajów UE, w których do tego roku szczepienia były dobrowolne, a w ostatnich latach zwiększyła się niepokojąco zapadalność na choroby zakaźne (odra, koklusz, błonica). Stąd też w tych krajach zaostrzono przepisy dotyczące realizacji szczepień. We Francji i Włoszech od stycznia 2018 obowiązek szczepień został rozszerzony. W Australii od 2017 roku rodzice, którzy nie zgadzają się na szczepienia z przyczyn pozamedycznych tracą prawa do świadczeń wypłacanych dzieciom. W Stanach Zjednoczonych dzieci nie szczepione nie są przyjmowane do żłobków, przedszkoli i szkół publicznych.

Komitet Immunologii i Etiologii Zakażeń Człowieka Polskiej Akademii Nauk i Polskie Towarzystwo Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej popierają niedawną decyzję Wysokiego Sejmu o odrzuceniu obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, którego wdrożenie miałoby znieść obowiązek szczepień, a który został przygotowany przez tzw. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach "STOP NOP", od dawna znane jako aktywny przeciwnik szczepień.

Zarówno ten odrzucony projekt ustawy, jak wszystkie inne analogiczne inicjatywy obywatelskie lub poselskie możliwe w przyszłości są sprzeczne z zaostrzoną w ostatnich latach polityką promującą szczepienia w wielu krajach wysoko rozwiniętych  i  niebezpieczne, gdyż w przypadku wprowadzenia w życie każdej ustawy znoszącej obowiązek szczepień ochronnych może dojść do dalszego znacznego wzrostu liczby dzieci/osób niezaszczepionych przeciwko odrze i innym chorobom. Trend w tym kierunku obserwowany jest już obecnie. Według informacji Głównego Inspektora Sanitarnego w okresie od 1 stycznia do 15 października 2018 r. zarejestrowano w Polsce 128 przypadków zachorowań na odrę. Dla porównania w roku 2017 roku zgłoszono ich 58. Natomiast tylko pomiędzy 31 października a 4 listopada 2018 zanotowano kolejnych 17 przypadków zachorowania na odrę.  

W związku z tym apelujemy do Wysokiego Sejmu RP o:

·         Zaniechanie w przyszłości procedowania analogicznych projektów ustaw mających na celu zniesienie lub ograniczenie obowiązku szczepień ochronnych, jako sprzecznych z obecną wiedzą z jednej strony, a z obowiązkiem rządzących zapewnienia jak najlepszego zabezpieczenia stanu zdrowia Polaków z drugiej;

a do odpowiednich PT Ministrów i Przewodniczących Komisji o:

·         Rozważenie i wdrożenie skutecznych metod zachęcania społeczeństwa do szczepień ochronnych, a także zwiększenia dostępności szczepień (w tym nieobowiązkowych);

 ·         Powołanie komisji ekspertów, którzy wypracują sposoby skutecznego przekazania społeczeństwu rzetelnej, dostosowanej do poziomu edukacji informacji odnośnie szczepień i szczepionek, w tym sposoby wprowadzenia podstawowego, obowiązkowego nauczania o znaczeniu i działaniu szczepień ochronnych już od poziomu przedszkolnego;

 ·         Wprowadzenie obowiązku nieodpłatnych szczepień dzieci imigrantów zgodnie z obowiązującym polskim kalendarzem szczepień;

 ·         Wzorem niektórych krajów wprowadzenie obowiązku szczepień jako warunku przyjęcia dziecka do żłobka i przedszkola

·         Rozważenie możliwości zniesienia opłaty za szczepienia nieobowiązkowe wśród obywateli polskich, dzieci i osób dorosłych, a także wobec imigrantów.

 

Przewodniczący Komitetu Immunologii i Etiologii Zakażeń Człowieka Polskiej Akademii Nauk, Prezes Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej

 

Profesor dr hab. Jacek Maciej Witkowski

 

Apel popierają:

1.     Prof. dr hab. Maciej Siedlar, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Konsultant Krajowy w dziedzinie immunologii klinicznej

2.     Prof. dr hab. Jacek Roliński, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, były Prezes PTIDiK

3.     Prof. dr hab. Janusz Marcinkiewicz, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, były Prezes PTIDiK

4.     Dr hab. Ewelina Grywalska, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, była Sekretarz Zarządu PTIDiK

5.     Prof. dr hab. Anna Pituch-Noworolska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

6.     Dr hab. Jarosław Baran, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

7.     Dr hab. Aleksandra Lewandowicz-Uszyńska, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, Wrocław

8.     Dr hab. Katarzyna Lisowska, Sekretarz Zarządu Głównego PTIDiK, Gdański Uniwersytet Medyczny

9.     Prof. dr hab. Kazimierz Madaliński, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego

10. Prof. dr hab. Krzysztof Simon, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, Wrocław, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych dla województwa dolnośląskiego

11. Prof. dr hab. Ewa Bernatowska, Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka

12. Dr hab. Michał Pikuła, Gdański Uniwersytet Medyczny

13. Prof. dr hab. Robert Flisiak, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

14. Prof. dr hab. Włodzimierz Maśliński, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji

15. Prof. dr hab. Wiesław Jędrzejczak, Warszawski Uniwersytet Medyczny

16. Prof. dr hab. Urszula Demkow, Gdański Uniwersytet Medyczny, Redaktor Naczelna „Central European Journal of Immunology”

17. Prof. dr hab. Ewa Jabłońska, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

18. Prof. dr hab. Joanna Domagała-Kulawik, Warszawski Uniwersytet Medyczny

19. Prof. Dr hab. Krzysztof Bryniarski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

20. Dr Andrzej Eljaszewicz, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

21. Dr hab. Aleksandra Klimczak, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, Wrocław

22. Dr hab. Beata Tokarz-Deptuła, Uniwersytet Szczeciński

23. Prof. dr hab. Wiesław Deptuła, Uniwersytet Szczeciński


Szanowni Państwo, 

W dniach 25 i 26 czerwca odbyło się spotkanie Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej Polskiego, Towarzystwa Patologów, Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka, Polskiego Towarzystwa Cytometrii oraz Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych dotyczące zakresu uprawnień poszczególnych grup zawodowych. Na obecnym etapie rozmów podpisano wspólne stanowisko, z którym mogą się Państwo zapoznać poniżej.


stanowisko_polskietowarzystwa_2017jpg

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.

NAGŁÓWEK 1

NAGŁÓWEK 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.

NAGŁÓWEK 1

NAGŁÓWEK 1