Oficjalne czasopismo Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej

IMPACT FACTOR: 1.787

MNiSW: 15

INDEX COPERNICUS: 143.09

GOOGLE H5: 7

VIEW ARTICLE