WŁADZE TOWARZYSTWA NA KADENCJĘ 2017-2020


ZARZĄD GŁÓWNY


Prezes 

Prof. dr hab. Jacek Witkowski

e-mail: jawit@gumed.edu.pl

tel. 58 349 15 10, 500 101 169

Prezes Elekt 

Prof. dr hab. Maciej Siedlar

tel. 12 658 24 86

Były Prezes

Prof. dr hab. Jacek Roliński

Wiceprezesi

Prof. dr hab. Janusz Marcinkiewicz

e-mail: mmmarcin@cyf-kr.edu.pl

tel. 600 993 961

Prof. dr hab. Ewelina Grywalska

e-mail: ewelina.grywalska@gmail.com

tel. 81 448 6436

Członkowie

Prof. dr hab. Anna Pituch-Noworolska

Prof. dr hab. Jarosław Baran

Dr n. med. Aleksandra Lewandowicz-Uszyńska

Sekretarz 

Dr hab. Katarzyna Lisowska

e-mail: ptidikgd@gmail.com

tel. 515 775 333

Skarbnik 

Dr Izabella Bzoma

e-mail: izabella.bzoma@gumed.edu.pl

Komisja Rewizyjna

Prof. dr hab. Piotr Trzonkowski

Prof. dr hab. Andrzej Siwicki

Prof. dr hab. Jan Sikora

Redaktor Naczelny CEJI 

Prof. dr hab. Urszula DemkowODDZIAŁY TERENOWE


Oddział białostocki PTIDiK
Przewodniczący: Prof. dr hab. Ewa Jabłońska (e-mail: ewa.jablonska@umb.edu.pl)
V-ce Przewodniczący: Prof. dr hab. Marcin Moniuszko (e-mail: marcin.moniuszko@umb.edu.pl)
Sekretarz: Dr Agnieszka Iwaniuk (e-mail: agnieszka.iwaniuk@umb.edu.pl)
Skarbnik: Dr Andrzej Eljaszewicz (e-mail: andrzej.eljaszewicz@umb.edu.pl)
Zakład Immunologii
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
ul. J. Waszyngtona 15A
15-269 Białystok  
tel./fax: 85 745 05 88  
tel. 85 745 05 47


Oddział gdański PTIDiK
Przewodniczący: Prof. dr hab. Ewa Bryl (e-mail: ewa.bryl@gumed.edu.pl)
Sekretarz: Dr Adriana Schumacher (e-mail: adriana.schumacher@gumed.edu.pl)
Skarbnik: Dr Milena Deptuła (e-mail: milena.deptula@gumed.edu.pl)
Zakład Patologii i Reumatologii Doświadczalnej
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. Dębinki 7
80-211 Gdańsk
tel. 58 349 15 10

Oddział katowicki PTIDiK
Przewodniczący: Dr hab. Aleksandra Mielczarek-Palacz (e-mail: apalacz@sum.edu.pl)
V-ce Przewodniczący: Prof. dr hab. Zenon Czuba
Sekretarz: Mgr Marta Smycz-Kubańska
Skarbnik: Mgr Dominika Wendlocha
Katedra i Zakład Immunologii i Serologii
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
ul. Jedności
841-200 Sosnowiec
tel. 32 354 12 40     

Oddział krakowski PTIDiK   
Przewodniczący: Prof. dr hab. Krzysztof Bryniarski (e-mail: mmbrynia@cyf-kr.edu.pl)    Sekretarz: Dr Katarzyna Nazimek (e-mail: katarzyna.nazimek@uj.edu.pl)
Skarbnik: Mgr Małgorzata Sróttek (e-mail: malgorzata.srottek@uj.edu.pl)    
Katedra Immunologii  
Uniwersytet Jagielloński
ul. Czysta 18   
31-121 Kraków   
tel. 12 632 58 65               

faks: 12 633 94 31    


Oddział lubelski PTIDiK
Przewodniczący: Prof. dr hab. Ewelina Grywalska (e-mail: ewelina.grywalska@gmail.com)
Sekretarz: Dr Wioleta Kowalska
Skarbnik: Mgr Sebastian Mertowski
Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Chodźki 4a
20-093 Lublin
tel. 81 448 64 20


Oddział poznański PTIDiK
Przewodniczący: Prof. dr hab. Grzegorz Dworacki (e-mail: gdwrck@ump.edu.pl)
V-ce Przewodniczący: Prof. dr hab. Jan Sikora (e-mail: jan-sikora@wp.pl)
Sekretarz: Dr Magdalena Frydrychowicz
Skarbnik: Dr Mariusz Kaczmarek
Katedra Immunologii Klinicznej
Uniwersytet Medyczny in. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Rokietnicka 5D
60-806 Poznań
tel. 61 854 71 74
fax: 61 854 71 73


Oddział szczeciński PTIDiK
Przewodniczący: Dr hab. Beata Tokarz-Deptuła, prof. US (e-mail: kuki001@interia.pl)
V-ce Przewodniczący: Dr hab. Jolanta Karakulska, prof. ZUT
Sekretarz: Dr hab. Paulina Niedźwiedzka-Rystwej
Skarbnik: Dr hab. Karol Fijałkowski, prof. ZUT (e-mail: karol.fijalkowski@zut.edu.pl)
Katedra Immunologii
Wydział Biologii
Uniwersytet Szczeciński
ul. Felczaka 3a
74-412 Szczecin
tel. 91 422 64 11 wew. 243, 22 423 32 74
fax: 91 455 31 20


Oddział warszawski PTIDiK
Przewodniczący: Dr hab. Barbara Joanna Bałan (e-mail: bbalan@wum.edu.pl)
V-ce Przewodniczący: Dorota Magdalena Radomska-Leśniewska
Sekretarz: Marta Stelmasiak
Skarbnik: Ewa Więsik-Szewczyk
Zakład Immunologii, Biochemii i Żywienia
Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Oczki 3
02-007 Warszawa
tel. 22 621 25 86


Oddział wrocławski PTIDiK
Przewodniczący: Prof. dr hab. Katarzyna Bogunia-Kubik (e-mail: katarzyna.bogunia-kubik@hirszfeld.pl
V-ce Przewodniczący: Prof. dr hab. Aleksandra Klimczak (e-mail: klimczak@iitd.pan.wroc.pl)
Sekretarz: Dr hab. Bogumiła Szponar
Skarbnik: Dr inż. Aleksandra Bielawska-Pohl
Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN

Samodzielne Laboratorium Biologii Komórek Macierzystych i Nowotworowych
ul. R. Weigla 12
53-114 Wrocław