INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO Polskie Towarzystwo Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej informuje, że: 

1.     Administratorem Pani/Pan danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej z siedziba w Poznaniu, ul. Garbary 15, 61-86 Poznań, adres do korespondencji: Katedra i Zakład Fizjopatologii, Gdański Uniwersytet Medyczny, Dębinki 7, 80-211 Gdańsk;

2.     Pani/Pan dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia ewidencji członków i kontaktu w różnych sprawach wynikających z realizacji zadań statutowych Towarzystwa. Przetwarzanie może być również niezbędne w celu zawarcia lub wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną. Mogą także wystąpić przypadki, w których zostanie Pani/Pan poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie;

3.     Pani/Pan dane osobowe będą przechowywane przez okres członkostwa w Towarzystwie lub na czas niezbędny do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa;

4.     Pani/Pan dane mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom na podstawie umów powierzenia danych oraz podmiotom na podstawie przepisów prawa;

5.     Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6.     Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawo do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO;

7.     Pani/Pan dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.