Oficjalne czasopismo Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej

IMPACT FACTOR: 1.455

MNiSW: 40

INDEX COPERNICUS: 177.87

GOOGLE H5: 21

VIEW ARTICLE

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/2700/