Polskie Towarzystwo Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej


Adres korespondencyjny:

Instytut Genetyki Człowieka PAN
ul. Strzeszyńska 32
60-479 Poznań

Konto Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej

52 1090 2688 0000 0001 3186 7007
Bank Zachodni WBK


NIP 5261696428

REGON 470776966


W sprawach organizacyjnych prosimy o skorzystanie z formularza kontaktowego poniżej. Wiadomość zostanie przekazana do Sekretarza Zarządu Głównego.