Szanowni Państwo,

W imieniu dr hab. n. med. Radosława Zagożdżona - kierownika Zakładu Immunologii Klinicznej Instytutu Transplantologii WUM zapraszamy do udziału w kursie pt.: "Postępy w immunologii klinicznej. Pierwotne i wtórne niedobory odporności", który odbędzie się w dniach 7-8 luty 2019 roku. Kurs jest przeznaczony dla lekarzy, lekarzy dentysty i posiada charakter specjalizacyjny a jego program jest zgodny z wymaganiami uzyskania wpisu na listę kursów specjalizacyjnych objętych programem specjalizacji prowadzone przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.Szanowni Państwo,

w imieniu Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Chorym z Obrzękiem Naczynioruchowym Pięknie Puchnę mam zaszczyt zaprosić Pana Profesora do udziału w organizowanej V Narodowej Konferencji Dziedzicznego Obrzęku Naczynioruchowego, jaka odbędzie się w dniach 27-28 października 2018 roku w Warszawie w hotelu Double Tree by Hilton Hotel & Conference Centre. Wszelkie informacje na temat organizowanej Konferencji dostępne są na dedykowanej stronie internetowej pod adresem https://haenk.org/Szanowni Państwo,

Drogie Koleżanki i Koledzy, 


W dniach 24 - 27 października 2018 roku odbędzie się 18 Zjazd Europejskiego Towarzystwa Niedoborów  Odporności. Obecny zjazd odbędzie się w Lizbonie, w Portugalii. Liczba uczestników zwiększa się z biegiem lat, obecnie to już ponad 2 000 naukowców z całego świata; diagnostów immunologicznych i klinicznych, genetyków oraz immunobiologów zajmujących się chorobami autoimmunizacyjnymi i autozapalnymi powiązanymi z niedoborami odporności oraz procesem rozwoju i starzenia się. Polska immunologia kliniczna której początki to lata 80 -te, wiąże się między innymi z takimi nazwiskami jak profesor Andrzej Lange, profesor Wiesław Jędrzejczak czy profesor Jan Żeromski. Specjalizacje z zakresu Immunologia kliniczna utworzona została w 2000 roku. Obecny specjalista z zakresu immunologii klinicznej profesor Maciej Siedlar, aktywnie wspiera rozwój diagnostyki molekularnej i tworzenie nowych programów terapeutycznych leczenia preparatami gammaglobulin oraz lekami biologicznymi.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

https://esid.kenes.com/2018

 

Profesor Ewa Bernatowska

Klinika Immunologii

Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"

Warszawa


ESID 2018
I would like to inform you about the up-coming Ceppellini School course on T cell memory, directed by Stephen Shoenberger and Francesca Di Rosa (Anacapri, Italy, 12-15 October 2018): https://www.ceppellini.it/up-coming-courses.

I would like to warmly invite you to participate to the course (deadline for application July 3rd, 2018, please notice that EFIS and IUIS fellowships are available). Furthermore I would greatly appreciate if you could print and circulate the course flyer in your Institute, send it to your mailing lists or add a slide regarding the course to the presentations that you will be giving.

In the attachement you can find enclosed the flyer and the slide (in 2 different formats).
Please do not hesitate to contact me for any further details.
Thank you for your attention.

Best,
Joanna Cyran
The Ceppellini School Coordinator

Ceppellini Event Secretariat
www.ceppellini.it
www.fuorirottaeventi.com


T cell memoryjpgSzanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w corocznej konferencji dotyczącej makrofagów i komórek dendrytycznych, 32nd European Macrophage & Dendritic Cell Society, która w tym roku odbędzie się w dniach 27-29 września w Veronie. Konferencja jest zatytułowana The cross-talk between macrophages and dendritic cells: from immunometabolism to single cell fate. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z informacjami na stronie internetowej zjazdu: https://www.emdsverona2018.com/.Dear all,

As you know, this year the 5th European Congress of Immunology will take place in Amsterdam, the Netherlands, September 2-5. It is a joint meeting of the immunology societies in the European Federation of Immunological Societies (EFIS). We of course hope that you will all apply for this ECI meeting to meet each other there, but also to take part in the program that we think is very nice.

The abstract deadline is already within 2 weeks; April 23. People can apply via:

https://www.eci2018.org/home/


There are a few reasons to apply now in the coming days;

- We have arranged for interactive sessions on integration of big data (beginners and advanced levels) and interactive sessions on systems immunology (extended, optimized versions of our December try-out). Everyone can apply for 1 session, but there are very limited places; 72 per session! The first ones to apply get in.

- There are special fees for the first 250 technicians/research nurses who apply.

There will be many abstracts selected for oral presentations (more than 370 in 62 workshops), long dedicated poster sessions, bright spark sessions and educational sessions.

Please join us to create a meeting with lively discussions and exchange of scientific thoughts and ideas. Our theme is 'Building Bridges'; making connections between different fields, backgrounds and across scientific expertises. We have tried to create all possibilities for that. Now we need you to make it come true.

Best wishes,

Marieke van Ham


ECI_2018_Email_Signatur
Secretary General Address
Reinvigorated partnership with WHO

IUIS has long had an informal relationship with the World Health Organisation (WHO). In 2017, this relationship was formalized according to WHO guidelines. The goal of the collaboration is to advance WHO’s work on quality, safety and efficacy of medical biological products with IUIS providing relevant expert immunology knowledge. Our new relationship involves planned contributions from IUIS and its members.

Specifically, we will work together on the WHO Programme Area: access to medicines and health technologies and strengthening regulatory capacity. IUIS will provide support and knowledge in determining norms and standards for biologicals, especially vaccines, and scientific input on nomenclature of immunology molecules. We also support educational activities and communication to strengthen expertise in immunology.
 
We are grateful to Ivana Knezevic, who is our WHO liaison and has helped us immensely in creating this collaboration. We look forward to some exciting outcomes in the next three years!

Roslyn Kemp


Drogie Koleżanki i Koledzy,


W  XVI Kongresie Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej , który odbył się w dniach  8-10 czerwca, 2017 roku w Warszawie uczestniczyło  ponad 350 osób. Wśród wybitnych specjalistów z różnych dziedzin medycyny udział wzięło ponad 100 wykładowców w tym 19 gości zagranicznych. Szerokie spektrum tematyczne wykładów obejmowało aktualny stan wiedzy z zakresu immunologii oraz nowych metod diagnostycznych w leczeniu chorób o podłożu immunologicznym.


Organizatorzy Kongresu z ogromną radością informują, że w opinii ankietowanych uczestników wszyscy ocenili wartość merytoryczną kongresu na 5 (w skali 1-5), uznając program za odpowiedni i wyczerpujący.

Wybrane opinie uczestników:

  • Konferencja ciekawa, zwięzła tematyka, interesujące, nowoczesne techniki badań immunologicznych".

  • „Organizacja była nadzwyczajna, hotel świetny, wykłady na bardzo wysokim poziomie, przydatne w codziennej praktyce i pracy naukowej.”

  • „Gratuluję świetnej organizacji, logistyki, świetny pomysł z dzwonkami aby zganiać ludzi do sal, bo nigdy nikt nie respektuje czasu na konferencjach. Na pewno będziemy współpracowali w przyszłości."

  • "Dziękujemy za sprawną organizację Zjazdu. Chyba nie było wyjeżdżającego - rozczarowanego, gdyż zjazd okazał się nad wyraz interesujący”.Przewodniczący Komitetu Naukowego

Profesor Jacek Roliński

Prezes Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej

Kierownik Zakładu Immunologii Klinicznej i Immunoterapii,
Uniwersytet Medyczny w Lublinie


Przewodniczące Komitetu Organizacyjnego


                    Profesor Ewa Bernatowska                                                 Profesor Joanna Domagała-Kulawik


                Kierownik Kliniki Immunologii Instytut                                               Warszawski Uniwersytet Medyczny

                „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”,                                           Przewodnicząca Oddziału Warszawskiego
                              Warszawa                                                                       Polskiego Towarzystwa Immunologii                                                                                                                                                  Doświadczalnej i Klinicznej


Partner organizacyjny Zjazdu

                                   

                                Marta Sypuła                                                                                 Katarzyna Fidelus

                Dyrektor ds. rozwoju nowych produktów                                           Koordynator ds. konferencji i szkoleń
                     Wydawnictwo Lekarskie PZWL                                                          Wydawnictwo Lekarskie PZWL
Szanowni Państwo, 

W dniach 25 i 26 czerwca odbyło się spotkanie Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej Polskiego, Towarzystwa Patologów, Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka, , Polskiego Towarzystwa Cytometrii oraz Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych dotyczące zakresu uprawnień poszczególnych grup zawodowych. Na obecnym etapie rozmów podpisano wspólne stanowisko, z którym mogą się Państwo zapoznać poniżej.


stanowisko_polskietowarzystwa_2017jpg
 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.