WŁADZE TOWARZYSTWA NA KADENCJĘ 2020-2023


ZARZĄD GŁÓWNY


Prezes 

Prof. dr hab. Maciej Kurpisz

Prezes Elekt 

Prof. dr hab. Ewelina Grywalska

e-mail: ewelina.grywalska@gmail.com

Były Prezes

Prof. dr hab. Jacek Witkowski

e-mail: jawit@gumed.edu.pl

Wiceprezesi

Prof. dr hab. Ewa Jabłońska

Prof. dr hab. Andrzej Siwicki

Członkowie

Prof. dr hab. Aleksandra Klimczak

Prof. dr hab. Maciej Siedlar

Prof. dr hab. Barbara-Joanna Bałan

Sekretarz 

Dr hab. Paulina Marta Niedźwiedzka-Rystwej,  prof. US

e-mail: paulina.niedzwiedzka-rystwej@usz.edu.pl

Skarbnik 

Dr Marzena Kamieniczna

e-mail: marzena.kamieniczna@igcz.poznan.pl


Komisja Rewizyjna

Dr hab. Andrzej Eljaszewicz

Prof. dr hab. Jacek Roliński

Prof. dr hab. Zenon Czuba


Redaktor Naczelny CEJI 

Prof. dr hab. Urszula DemkowODDZIAŁY TERENOWE


Oddział białostocki PTIDiK
Przewodniczący: Prof. dr hab. Ewa Jabłońska

(e-mail: ewa.jablonska@umb.edu.pl)
V-ce Przewodniczący: Prof. dr hab. Marcin Moniuszko

(e-mail: marcin.moniuszko@umb.edu.pl)
Sekretarz: Dr Agnieszka Iwaniuk

(e-mail: agnieszka.iwaniuk@umb.edu.pl)
Skarbnik: Dr Andrzej Eljaszewicz

(e-mail: andrzej.eljaszewicz@umb.edu.pl)
Zakład Immunologii
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
ul. J. Waszyngtona 15A
15-269 Białystok  
tel./fax: 85 745 05 88  
tel. 85 745 05 47


Oddział gdański PTIDiK
Przewodniczący: Prof. dr hab. Ewa Bryl

(e-mail: ewa.bryl@gumed.edu.pl)
Sekretarz: Dr Adriana Schumacher

(e-mail: adriana.schumacher@gumed.edu.pl)
Skarbnik: Dr Milena Deptuła

(e-mail: milena.deptula@gumed.edu.pl)
Zakład Patologii i Reumatologii Doświadczalnej
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. Dębinki 7
80-211 Gdańsk
tel. 58 349 15 10

Oddział katowicki PTIDiK
Przewodniczący: Dr hab. Aleksandra Mielczarek-Palacz

(e-mail: apalacz@sum.edu.pl)
V-ce Przewodniczący: Prof. dr hab. Zenon Czuba
Sekretarz: Mgr Marta Smycz-Kubańska
Skarbnik: Mgr Dominika Wendlocha
Katedra i Zakład Immunologii i Serologii
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
ul. Jedności
841-200 Sosnowiec
tel. 32 354 12 40     

Oddział krakowski PTIDiK   
Przewodniczący: Prof. dr hab. Krzysztof Bryniarski

(e-mail: mmbrynia@cyf-kr.edu.pl)   

Sekretarz: Dr Katarzyna Nazimek

(e-mail: katarzyna.nazimek@uj.edu.pl)
Skarbnik: Mgr Małgorzata Sróttek

(e-mail: malgorzata.srottek@uj.edu.pl)    
Katedra Immunologii  
Uniwersytet Jagielloński
ul. Czysta 18   
31-121 Kraków   
tel. 12 632 58 65               

faks: 12 633 94 31    


Oddział lubelski PTIDiK
Przewodniczący: Prof. dr hab. Ewelina Grywalska

(e-mail: ewelina.grywalska@gmail.com)
Sekretarz: Dr Wioleta Kowalska
Skarbnik: Mgr Sebastian Mertowski
Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Chodźki 4a
20-093 Lublin
tel. 81 448 64 20


Oddział poznański PTIDiK
Przewodniczący: Prof. dr hab. Grzegorz Dworacki

(e-mail: gdwrck@ump.edu.pl)
V-ce Przewodniczący: Prof. dr hab. Jan Sikora

(e-mail: jan-sikora@wp.pl)
Sekretarz: Dr Magdalena Frydrychowicz
Skarbnik: Dr Mariusz Kaczmarek
Katedra Immunologii Klinicznej
Uniwersytet Medyczny in. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Rokietnicka 5D
60-806 Poznań
tel. 61 854 71 74
fax: 61 854 71 73


Oddział szczeciński PTIDiK
Przewodniczący: Dr hab. Beata Tokarz-Deptuła, prof. US

(e-mail: kuki001@interia.pl)
V-ce Przewodniczący: Dr hab. Jolanta Karakulska, prof. ZUT
Sekretarz: Prof. dr hab. Paulina Niedźwiedzka-Rystwej

(e-mail: paulina.niedzwiedzka-rystwej@usz.edu.pl)

Skarbnik: Dr hab. Karol Fijałkowski, prof. ZUT

(e-mail: karol.fijalkowski@zut.edu.pl)
Katedra Immunologii
Wydział Biologii
Uniwersytet Szczeciński
ul. Felczaka 3a
74-412 Szczecin
tel. 91 422 64 11 wew. 243, 22 423 32 74
fax: 91 455 31 20


Oddział warszawski PTIDiK
Przewodniczący: Dr hab. Barbara Joanna Bałan

(e-mail: bbalan@wum.edu.pl)
V-ce Przewodniczący: Dorota Magdalena Radomska-Leśniewska
Sekretarz: Marta Stelmasiak
Skarbnik: Ewa Więsik-Szewczyk
Zakład Immunologii, Biochemii i Żywienia
Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Oczki 3
02-007 Warszawa
tel. 22 621 25 86


Oddział wrocławski PTIDiK
Przewodniczący: Prof. dr hab. Katarzyna Bogunia-Kubik

(e-mail: katarzyna.bogunia-kubik@hirszfeld.pl
V-ce Przewodniczący: Prof. dr hab. Aleksandra Klimczak

(e-mail: klimczak@iitd.pan.wroc.pl)
Sekretarz: Dr hab. Bogumiła Szponar
Skarbnik: Dr inż. Aleksandra Bielawska-Pohl
Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN

Samodzielne Laboratorium Biologii Komórek Macierzystych i Nowotworowych
ul. R. Weigla 12
53-114 Wrocław