WŁADZE TOWARZYSTWA NA KADENCJĘ 2024-2027


ZARZĄD GŁÓWNY


Prezes 

Prof. dr hab. Ewelina Grywalska

e-mail: ewelina.grywalska@gmail.com

Prezes Elekt 

Prof. dr hab. Paulina Niedźwiedzka-Rystwej

e-mail: paulina.niedzwiedzka-rystwej@usz.edu.pl

Były Prezes

Prof. dr hab. Maciej Kurpisz

Wiceprezesi

Prof. dr hab. Barbara Bałan

Prof. dr hab. Krzysztof Bryniarski

Członkowie

Prof. dr hab. Urszula Demkow

Prof. dr hab. Andrzej K. Siwicki

Prof. dr hab. Jarosław Baran

Sekretarz 

Dr Sebastian Mertowski, prof. UM

e-mail: sebastian.mertowski@umlub.pl

Tel. stacjonarny: +48 81 448 7350

Skarbnik 

Prof. dr hab. Monika Lejman

e-mail: monika.lejman@umlub.pl

Komisja Rewizyjna

dr hab. Wioletta Ratajczak-Wrona

Prof. dr hab. Zenon Czuba

Dr Sławomir Lewicki

Redaktor Naczelny CEJI 

Prof. dr hab. Andrzej EljaszewiczODDZIAŁY TERENOWE


Oddział białostocki PTIDiK
Przewodniczący: Dr hab. Wioletta Ratajczak-Wrona

(e-mail: wioletta.ratajczak-wrona@umb.edu.pl )
V-ce Przewodniczący: Dr hab. Andrzej Eljaszewicz

(e-mail: andrzej.eljaszewicz@umb.edu.pl )
Sekretarz: Dr hab. Marzena Garley

(e-mail: marzena.garley@umb.edu.pl )
Skarbnik:  Dr Marlena Tynecka

(e-mail: marlena.tynecka@umb.edu.pl )
Zakład Immunologii
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
ul. J. Waszyngtona 15A
15-269 Białystok  
tel./fax: 85 745 05 88  
tel. 85 745 05 47

e-mail: immunologia@umb.edu.pl


Oddział gdański PTIDiK
Przewodniczący: Prof. dr hab. Ewa Bryl

(e-mail: ewa.bryl@gumed.edu.pl)
Sekretarz: Dr Adriana Schumacher

(e-mail: adriana.schumacher@gumed.edu.pl)
Skarbnik: Dr Milena Deptuła

(e-mail: milena.deptula@gumed.edu.pl)
Zakład Patologii i Reumatologii Doświadczalnej
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. Dębinki 7
80-211 Gdańsk
tel. 58 349 15 10

Oddział katowicki PTIDiK
Przewodniczący: Prof dr. hab  Zenon Czuba

V-ce Przewodniczący:  Dr hab. Aleksandra Mielczarek-Palacz, prof. SUM (e-mail: apalacz@sum.edu.pl)

Sekretarz: Dr Kłósek Małgorzata
Skarbnik: Dr Marta Smycz-Kubańska
Katedra i Zakład Immunologii i Serologii
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
ul. Jedności
841-200 Sosnowiec
tel. 32 354 12 40     

Oddział krakowski PTIDiK   
Przewodniczący: Prof. dr hab. med. Maciej Siedlar 

(e-mail: misiedla@cyf-kr.edu.pl )   

Sekretarz: Dr n. med. Marzena Lenart 

(e-mail: m.lenart@uj.edu.pl )
Skarbnik: Dr n. med. Magdalena Rutkowska-Zapała 

(e-mail: magdalena.rutkowska@uj.edu.pl )    

Zakład Immunologii Klinicznej             Katedra Immunologii Klinicznej i Transplantologii     Instytut Pediatrii Wydziału Lekarskiego        Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum        ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków              tel: 12 658 20 11 wew. 1386 lub 12 658 24 86

   

Oddział lubelski PTIDiK
Przewodniczący: Prof. dr hab. Ewelina Grywalska

(e-mail: ewelina.grywalska@gmail.com)
Sekretarz: Dr Wioleta Kowalska, prof. UM
Skarbnik: Dr Sebastian Mertowski, prof. UM
Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Chodźki 4a
20-093 Lublin
tel. 81 448 64 20


Oddział poznański PTIDiK
Przewodniczący: Prof. dr hab. Grzegorz Dworacki

(e-mail: gdwrck@ump.edu.pl)
V-ce Przewodniczący: Prof. dr hab. Jan Sikora

(e-mail: jan-sikora@wp.pl)
Sekretarz: Dr Magdalena Frydrychowicz
Skarbnik: Dr Mariusz Kaczmarek
Katedra Immunologii Klinicznej
Uniwersytet Medyczny in. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Rokietnicka 5D
60-806 Poznań
tel. 61 854 71 74
fax: 61 854 71 73


Oddział szczeciński PTIDiK

Przewodniczący: Dr hab. Paulina Niedźwiedzka-Rystwej, prof. US

(e-mail: paulina.niedzwiedzka-rystwej@usz.edu.pl)

V-ce Przewodniczący: Dr hab. Beata Tokarz-Deptuła, prof. US

(e-mail: kuki001@interia.pl)

Sekretarz: Mgr Rafał Hrynkiewicz                                                    Skarbnik: Dr hab. Beata Hukowska-Szematowicz, prof. US

Katedra Immunologii
Wydział Biologii
Uniwersytet Szczeciński
ul. Felczaka 3a
74-412 Szczecin
tel. 91 422 64 11 wew. 243, 22 423 32 74
fax: 91 455 31 20


Oddział warszawski PTIDiK
Przewodniczący: Dr hab. Barbara Joanna Bałan

(e-mail: bbalan@wum.edu.pl)
V-ce Przewodniczący: Dorota Magdalena Radomska-Leśniewska
Sekretarz: Marta Stelmasiak
Skarbnik: Ewa Więsik-Szewczyk
Zakład Immunologii, Biochemii i Żywienia
Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Oczki 3
02-007 Warszawa
tel. 22 621 25 86


Oddział wrocławski PTIDiK
Przewodniczący: Prof. dr hab. Katarzyna Bogunia-Kubik

(e-mail: katarzyna.bogunia-kubik@hirszfeld.pl
V-ce Przewodniczący: Prof. dr hab. Aleksandra Klimczak

(e-mail: klimczak@iitd.pan.wroc.pl)
Sekretarz: Dr hab. Bogumiła Szponar
Skarbnik: Dr inż. Aleksandra Bielawska-Pohl
Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN

Samodzielne Laboratorium Biologii Komórek Macierzystych i Nowotworowych
ul. R. Weigla 12
53-114 Wrocław