W dniu 19.03.2024 o godzinie 15:00 za pośrednictwem platformy MS Teams odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej.

 
Program Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej
19. 03. 2024, godz.
15.00

1. Otwarcie Walnego Zebrania
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania
3. Wybór Sekretarza Walnego Zebrania, Komisji Mandatowej, Komisji Skrutacyjnej
4. Stwierdzenie ważności zebrania przez Komisję Mandatową
5. Głosowanie (jawne) nad przyjęciem programu Walnego Zebrania
6. Głosowanie (jawne) nad Uchwałą Walnego Zgromadzenia w sprawie wprowadzenia zmiany w statucie dotyczącej zmiany miasta stanowiącego siedzibę Towarzystwa.
7. Wolne głosy i wnioski
8. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków PTIDiK

Pierwszy Termin Walnego Zebrania Członków PTIDiK został wyznaczony na godzinę 15.30.Spotkanie odbędzie się na platformie ZOOM. Szczegóły poniżej.

 

Topic: Walne Zgromadzenie Członków PTIDiK

Time: Nov 25, 2020 03:30 PM Warsaw

 

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/99947199383?pwd=V1J0VjhlWm5MQ2xkcmdBcDNYVERTUT09

 

Meeting ID: 999 4719 9383

Passcode: 595308Program Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej


 1. Otwarcie Walnego Zebrania
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania
 3. Wybór Sekretarza Walnego Zebrania, Komisji Mandatowej, Komisji Skrutacyjnej
 4. Stwierdzenie ważności zebrania przez Komisję Mandatową
 5. Głosowanie nad przyjęciem programu
 6. Sprawozdanie Prezesa ZG PTIDiK (sprawozdanie zostanie umieszczone na stronie internetowej 7 dni przed WZCT) – referuje prof. dr hab. Jacek Witkowski
 7. Dyskusja i głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Prezesa
 8. Sprawozdanie Skarbnika ZG PTIDiK (sprawozdanie zostanie umieszczone na stronie internetowej 7 dni przed WZCT) – referuje dr Izabella Bzoma
 9. Dyskusja i głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Skarbnika
 10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PTIDiK (sprawozdanie zostanie umieszczone na stronie internetowej 7 dni przed WZCT) – referuje prof. dr hab. Piotr Trzonkowski
 11. Dyskusja i głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Głównej Komisji Rewizyjnej PTIDiK
 12. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego PTIDiK
 13. Wybór Prezesa ZG PTIDiK
 14. Wybór Prezesa Elekta ZG PTIDiK
 15. Wybór Sekretarza ZG PTIDiK
 16. Wybór Skarbnika ZG PTIDiK
 17. Wybór 5 członków ZG PTIDiK
 18. Wybór trzech członków GKR
 19. Sprawozdanie Redaktora Naczelnego Central European Journal of Immunology (CEJI) – referuje prof. dr hab. Urszula Demkow
 20. Dyskusja i głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Redaktora Naczelnego
 21. Zgłoszenie kandydatury na Redaktora Naczelnego CEJI
 22. Wybór Redaktora Naczelnego CEJI
 23. Propozycja zmian w statucie (projekt statutu zostanie umieszczony na stronie internetowej 7 dni przed WZCT) – referuje prof. dr hab. Jacek Witkowski
 24. Dyskusja nad proponowanym zmianami w statucie oraz zgłaszanie propozycji innych zmian
 25. Głosowanie nad zmianami w statucie
 26. Informacje Komitetu Organizacyjnego na temat XVII Zjazdu PTIDiK – referuje prof. dr hab. Ewa Jabłońska
 27. Wolne wnioski
 28. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków PTIDiK
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.